Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je historické mesto na Strednom Slovensku, ktoré bolo známe ťažbou kovov (striebra), baníctvom a jeho veľkou popularitou. Mesto je centrom Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy a taktiež je zaradené do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bola tu založená prvá banská škola v Uhorsku, tiež Vysoká škola banícka. Koncom 18. storočia bola Banská Štiavnica druhé najväčšie mesto na Slovensku (prvá bola Bratislava). V tomto období bola vybudovaná aj sieť tajchov, ktoré slúžili banskej činnosti a tiež boli rezervoármi vody pre mesto.

Banská Štiavnica a jej poloha

Mesto Banská Štiavnica leží vo vnútri kaldery, ktorá vznikla zhruba pred 13,5 miliónmi rokov prepadnutím jadra Štiavnického stratovulkánu v Panónskom mori po sérii jeho erupcií, ktoré vytvorili okolie dnešného mesta nazývané Štiavnické vrchy v južnej časti stredného Slovenska. Najvyšší vrch pohoria je Sitno (1 009 m n. m.). O výstupe na Sitno sme písali v poslednom článku a môžeš ho spojiť s návštevou mesta.

Banská Štiavnica – História a pamiatky

Do Banskej Štiavnice sa dostaneš po rýchlostnej ceste R1, odbočíš do Žarnovice a pokračuješ smer Hodruša – Hámre a Banská Hodruša po ceste tretej triedy číslo 2530. Cesta je nádherná, kľukatá, nebezpečná, ale stojí za to. Hodruša – Hámre patrí medzi najdlhšie obce na Slovensku a tiež sa tu od konca 19. storočia spracovávalo striebro v továrni Sandrik, kde sa vyrábali hlavne príbory, ale aj iné pomôcky do kuchyne. Aj v súčasnosti sa tu nachádza podniková predajňa, aj keď na tomto mieste sa už príbory nerobia.

Čo sa týka parkovania v Banskej Štiavnici, na námestí svätej Trojice už nezaparkuješ, takže vieš využiť platené parkovacie miesta nižšie v meste. Zaplatíš 1 euro na hodinu a lístok si vieš kúpiť cez SMS. Prípadne vieš zaparkovať nižšie pri obchode a prejdeš sa až do centra. Každopádne odporúčame parkovisko v spodnej časti mesta na ulici Dolná 26 pri predajni Coop Jednota (GPS: 48°27’12.9″N 18°54’13.2″E), vieš si potom prejsť celé centrum pekne od začiatku. Druhé parkovisko je neďaleko na ulici Mládežnická.

Námestie sv. Trojice, štôlňa Michal a Glanzenberg

Námestie sv. Trojice alebo Trojičné námestie bolo vytvorené na haldách materiálu vyťaženého z okolitých štôlní. Dominantou je morový stĺp z 18. storočia, so súsoším svätej Trojice. Toto námestie si pamätám už z detstva, chodili sme sem so starými rodičmi. Veľa sa odvtedy nezmenilo. Aj teraz tu cez leto nájdeš stánky s handmade výrobkami, minerálmi a magnetkami. Pri námestí sa nachádza informačné centrum mesta a aj Slovenského banského múzea a hneď vedľa štôlňa Michal, ktorej 75 m dlhá časť je sprístupnená verejnosti. Väčšina meštianskych domov v centre mala v minulosti vlastné štôlne, medzi ktoré patrí aj Michal, ktorá sa nachádza v budove Berggerichtu. Prípadne vieš navštíviť ešte jednu štôlňu v meste – odvodňovaciu štôlňu Glanzenberg z roku 1560, ktorá vedie popod mesto.

Vstupné do štôlne Michal stojí 3 € (dospelý) a Glanzenberg 5 € (dospelý). Viac informácií ohľadom aktuálnych cien, otváracích hodín a podobne nájdeš na webovej stránke Berggerichtu a Múzea Banská Štiavnica. Vo dvore sa nachádza aj jedinečný antikvariát, kde nájdeš naozajstné skvosty. Staré mapy, herbáre ale aj súčasné diela.

Kostol svätej Kataríny

Kostol svätej Kataríny, ktorý patrí medzi dominanty mesta je považovaný za najkrajší kostol v Banskej Štiavnici. Bol postavený v 15.storočí a už od roku 1658 sa v ňom kázalo po slovensky. Samozrejme, bol viackrát rekonštruovaný, ale na kráse mu to neubralo. Určite sa tam choď pozrieť a spoznať dávnu históriu. Hneď vedľa neho je historická radnica, teda dnešný mestský úrad.

Banka lásky a dom Maríny

Áno, v Banskej Štiavnici žila aj Sládkovičova Marína, ktorej venoval 2900 veršov a tým sa Andrej Sládkovič zaradil medzi básnikov – rekordérov, pretože vytvoril najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete. V dome, v ktorom žila je expozícia Maríninej izby, nájdeš tam prvé vydanie Maríny a aj iné autorove rukopisy. V dome nájdeš Banku lásky, kde si vieš na jeden rok alebo navždy uschovať dôkaz lásky. Je to miestnosť, ktorú lemuje knižnica s „knihami“, čo sú vlastne krabičky s veršami z Maríny. Vyzerá to naozaj úžasne, je to jedinečná expozícia, ktorú ocenilo veľa zahraničných médií. Pred domom je lavička, ktorú obklopujú zámky, ktoré tam zaľúbenci nechali, ako spečatenie lásky. Vstup do Banky lásky je 12 € (dospelý).

Starý zámok v Banskej Štiavnici

Starý zámok sa nachádza nad Námestím svätej Trojice, pod úpätím vrchu Paradajz. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta Banskej Štiavnice, ktorý dokumentuje románsky, gotický, renesančný a barokový výtvarný sloh. Počas prehliadky uvidíš Karner – pohrebnú kaplnku sv. Michala, Himmelreich, Zámockú studňu, Lapidárium – kamenné múzeum, Expozíciu barokovej plastiky, Severnú vežu – expozíciu umenia kováčov, Zvonovú vežu – expozíciu historických hodín, Západnú polbaštu – výstavu hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov. Prehliadku môžeš absolvovať buď so sprievodcom (6 € dospelý), alebo na vlastnú päsť (3 € dospelý).

Nový zámok v Banskej Štiavnici

Táto jedinečná stavba, dominanta Banskej Štiavnice, je známa aj pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad a nachádza na Frauenbergskom kopci. Je to vlastne protiturecká renesančná pevnosť a bola postavená v 16. storočí. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy. Vo vnútornej expozícii preto nájdeš množstvo predmetov z daného obdobia (zbrane, terče, obrazy). Stavba má viacero poschodí a z najvyššieho je naozaj super výhľad. Toto miesto pri návšteve mesta jednoducho nemôžeš vynechať, vstupné sú 3 € (dospelý).

Klopačka a centrum mesta

Klopačka z roku 1681 bola kedysi budíkom pre baníkom, keďže na šichtu vstávali o pol 3 ráno, budilo ich klopanie kladivkom o drevo. Neskôr bola využívaná aj ako žalár pre baníkov, ktorí čakali na banícky súd alebo ako miesto, kam museli baníci odkladať časť úspor pre chudobných, siroty a vdovy, taká novodobá poisťovňa. Klopanie používali napríklad aj pri pohreboch, požiaroch alebo keď zvolávali schôdze. V súčasnosti sa tam nachádza nádherná čajovňa, ktorú jednoducho musíš vidieť. Ak chceš vedieť, kde sa nachádza Klopačka.

Kalvária Banská Štiavnica

Na kopci Scharffenger alebo Ostrý vrch už pri príjazde do mesta uvidíš nádhernú kalváriu, ktorá patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie v Európe. Je odtiaľ nádherný výhľad na štiavnickú kalderu (kotol, ktorý vznikol prepadnutím sopky) a tiež celé mesto a okolie. Kalváriu vybudoval miestny páter, za dary, ktoré venovali ťažiari a hodnostári. Dokončená bola v 18. storočí. Vplyvom času a ľudskej hlúposti bola zaradená do zoznamu stovky najohrozenejších pamiatok sveta. Dlho chátrala a bola zničená vandalmi. V roku 2008 začala rekonštrukcia, ktorá už bola úspešne dokončená. Kalvária je sprístupnená celoročne a vstup neplatíš.

Tajch Veľká a Malá Vodárenská

Tajch Veľká Vodárenská je najbližší tajch od centra a dostaneš sa tam pohodlne aj pešo, je to približne 15 minút od Trojičného námestia. Vedie tam zelená turistická trasa – pokračuje hore námestím. Tajch Veľká Vodárenská patrí medzi najstarší tajch, o ktorom bola nájdená písomná zmienka a síce nie je veľký, ale určite ťa svojou krásou dostane. Nádherná panoráma je fotogenická a vieš sa prejsť aj okolo celého tajchu. V lete sa tu turisti aj miestni chodia okúpať a dokonca tu nájdeš aj nudistov. V 18. storočí tvorili štiavnické tajchynajdokonalejšiu vodohospodársku sústavu Európy. Tajchy spolu zadržiavali celkom 7 miliónov kubíkov vody a distribuovali ju tam, kde ju bolo treba. Voda poháňala čerpadlá spodnej vody, poháňala hámre, kde sa ruda drvila a prepierala, zbytková voda slúžila na pohon mlynov. Voda z tajchu sa odvádzala podzemným tunelom, “zátka” sa ovládala z malého domca na hrádzi tajchu, ktorý sa volá mních.

Ak pokračuješ ďalej, nájdeš aj tajch Malá Vodárenská, ktorý je ešte menší, ale zato romantický. Turistická trasa pokračuje až k tajchu Červená studňa, ktorý sa nachádza takmer na vrchole sedla, ktoré je rozvodím Hronu Ipľa. Tajch je zanedbaný, zanesený a už dlho čaká na opravu. Pokiaľ cestuješ do Banskej ŠtiavniceHodruše, cestou sa tam môžeš zastaviť. Ďalšie tajchy, ktoré môžeš navštíviť sú KlingerOttergrundBelianskyEvička, Bakomi, Vindštachský, Dolný HodrušskýHorný hodrušský , Rozgrund, RichňavaPočúvadlo a ďalšie. Spolu ich ostalo 24 takže máš čo robiť celé leto.

Banské múzeum a štôlňa Bartolomej

Za zmienku tiež stojí Banské múzeum v prírode, ktoré nájdeš západne od mesta, pod tajchom Klinger. Je to najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku a ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. Počas prehliadky povrchovej expozície uvidíš jedinečné technické banícke pamiatky banskoštiavnického regiónu, ale aj Náučno geologickú expozíciu, ktorá vysvetľuje geologický vývoj Slovenska. Súčasťou múzea je aj štôlňa Bartolomej, kde ťa pred vstupom vyzbroja baterkou, prilbou a plášťom. Pre deti, ale aj dospelých je to naozaj super zážitok, chodili sme tam už ako malí, ale vždy si to rada zopakujem. Vstupné je 8 € (dospelý).

Salamandrové dní a Štiavnický Náco

Symbolom mesta je jašterička salamandra škvrnitá a preto sa sprievod Salamander koná každoročne v uličkách historickej meste Banská Štiavnica. Sprievod kopíruje pohyby jašteričky y jednej strany ulice na druhú. Okrem historického salamandrového sprievodu sú to dni plné hudby, tradičného jarmoku a ďalšej zábavy. Salamandrové dni sú v súčasnosti malý mestský festival s hudbou rôznych žánrov, akciami pre deti (divadlá, sokoliari, animačné programy,  šermiari atď.), výstavami, samotným sprievodom, trhmi a ďalším programom.

V minulosti to bol vážny a slávnostný sprievod poslucháčov banskoštiavnickej akadémie pri zvlášť významných príležitostiach, ako bolo prvé fáranie, šachtág, pohreb profesora akadémie alebo študenta, lúčenie sa valetantov s Banskou Štiavnicou a podobne. Súčasťou sprievodu je aj Štiavnický Náco, baník, o ktorom kolujú legendy a vtipy už storočia. Pamätám si, že na chate v Hodruši sme mali knihu jeho vtipov a vedeli sme to čítať dookola s rovnakým smiechom. Náco má aj vlastnú sochu na korze v Štiavnici. Tento rok je sprievod naplánovaný na 10. 9. – 12. 9. 2020, tak uvidíme, či to presunú, alebo sa tam stretneme.

Botanická záhrada, kaštieľ a betlehem Štiavnica

Ak ti ešte pri tomto nabitom programe zostane čas, choď sa prejsť do nádhernej Botanickej záhrady, ktorá sa nachádza nad mestom a obklopuje budovu Baníckej akadémie, ktorú zriadila Mária Terézia v roku 1762. Založená bola po otvorení štúdia lesníctva, ktorého úlohou bolo naučiť študentov ako sa o lesy odborne starať. Prípadne si choď pozrieť drevený pohyblivý betlehem, ktorý nájdeš na Radničnom námestí.

Neďaleko Banskej Štiavnice sa nachádza obec Svätý Anton, kde si vieš prezrieť kaštieľ, ktorý je Národná kultúrna pamiatka. Legenda hovorí o symbolike kalendára, pôvodne mal 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku) a 365 okien (dní v roku). Súčasťou prehliadky kaštieľa je aj poľovnícka expozícia. Nádvorie je nádherné a celý komplex je vždy upravený. Počas expozície sa dozvieš veľa zaujímavých vecí, ja som tam bola snáď aj trikrát a vždy som sa dozvedela niečo nové. Každoročne sa tam konajú celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Svätého Huberta, vždy počas dvoch víkendových dní – väčšinou začiatkom septembra. Je to stretnutie poľovníkov z celého Slovenska.

Kaviarne, pivovar Erb a Salamandra Resort

Čo sa týka gastronómie odporúčame kaviareň Divná pani, ktorá ťa dostane svojou atmosférou, originálnymi nápojmi aj jedlom, kaviareň Klopačka, kde majú najlepšie čaje, zmrzlinu Marína – štýlovú zmrzlináreň a remeselný pivovar Erb, kde majú najlepšie domáce pivko a super jedlo.

Na svoje si prídu aj lyžiari a snowboardisti, neďaleko Banskej Štiavnice, nad obcou Hodruša – Hámre nájdeš lyžiarske stredisko Salamandra. Je tam nový hotel a postupne je objekt zveľaďovaný. V lete sa tam vieš okúpať, svahy sú totižto zavlažované vodou z Horného Hodrušského tajchu. Ako decká sme sa tam chodili prechádzať, pretože chatu sme mali pri Dolnom Hodrušskom tajchu. Vtedy tam bola iba stará banská stavba a celkovo to bolo veľmi zanedbané. Dolný Hodrušský tajch pekne doničili, začali sa práce s čistením tajchu a popritom porušili 200 rokov starú hrádzu. Museli spevňovať svahy nad tajchom, pretože jazero zostalo dlho vypustené a svahy sa zosúvali, poškodilo to aj veľa okolitých chát.  Boli tam podané aj trestné oznámenia, neviem ako je to s prácami teraz, ale malo to byť hotové toto leto, samozrejme, pri dnešnej situácii je to otázne.

Tipy na výlet v okolí Banskej Štiavnice

Dúfam, že sa ti tento článok bude páčiť, snažila som sa vyzdvihnúť všetky jedinečné pamiatky a atrakcie v meste a jeho okolí. Banská Štiavnica je naozaj miestom, kde máš stále čo objavovať, a keď aj nie, atmosféra mesta ti bohato postačí. Verím, že väčšina z vás tu už bola, ale možno si sa práve dozvedel o niečom, vďaka čomu sa tam opäť vrátiš. Nezabudni si prečítať aj náš článok o výstupe na vrch Sitno (1009 m n.m.) v pohorí Štiavnické vrchy. Zaujímavou zástavkou je aj pohorie Pohronský Inovec s hlavným vrcholom Veľký Inovec (901 m n.m.) alebo Benát – Kamenné mesto ( m n.m.). Nesmieme zabudnúť ani na náš najväčší stratovulkán Poľana a vodopád Bystré (1458 m n.m.), ktorá určite stojí za návštevu. 

Anka a Denis.


Galéria obrázkov Banská Štiavnica

Kadetadeposvete.sk na Instagrame

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *